Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись]

Дата розміщення на сайті: 06.05.2015

 

ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

 1 від 28.04.2015

1. Замовник.

1.1. Найменування. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

1.2. Код за ЄДРПОУ. 39369133.

1.3. Місцезнаходження. вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, електронна адреса). Потебенко Олена Василівна, завідувач сектору державних закупівель Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності, вул. Смоленська, 19, тел. (044) 204-48-77,  e-mail: Potebenko@nerc.gov.ua

 

2. Замовник, в інтересах якого генеральним замовником проведено процедуру закупівлі.

2.1. Найменування.

2.2. Код за ЄДРПОУ.

2.3. Місцезнаходження.

2.4. Найменування та код за ЄДРПОУ головного розпорядника коштів.

 

3. Предмет закупівлі.

3.1. Найменування предмета закупівлі. 80.10.1 Послуги, пов’язані з особистою безпекою (послуги з охорони) (80.10.19-00.00).

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 1,5 поста.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. вул. Смоленська, 19, м. Київ.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Квітень-грудень 2015 року.

 

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги.

 

5. Інформування про процедуру закупівлі.

5.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю. www.nerc.gov.ua

5.2. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №048730, "ВДЗ" №191(13.02.2015) від 13.02.2015.

5.3. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №099211, "ВДЗ" №221 (27.03.2015) від 27.03.2015.

5.4. Дата і номер оголошення про результати процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №122328, "ВДЗ" №242 (28.04.2015) від 28.04.2015.

5.5. Дата і номер оголошення з відомостями про рамкову угоду, за якою укладено договір про закупівлю.

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, які подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 3 (три).

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

- Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР»,

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРБІС 2001»,

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Холдинг «Група компаній «Атлант».

6.3. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків.

- 35391275,

- 31627882,

- 36567179.

6.4. Місцезнаходження/місце проживання.

- вул. Здолбунівська, 11, кв.38, м. Київ, 02081,

- вул. В.Дубініна, 12/12, оф. 3, м. Київ, 03040,

- вул. Іскрівська, 3, оф. 77, м. Київ, 03087.

 

7. Інформація про пропозиції конкурсних торгів.

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 16.03.2015 до 9:30.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 16.03.2015 об 11:00.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 3 (три).

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна кожної пропозиції конкурсних торгів.

- Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР» - 164 280,00 грн. (сто шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп.) (без ПДВ);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРБІС 2001» - 170 052,00 грн. (сто сімдесят тисяч п’ятдесят дві грн. 00 коп.) (без ПДВ);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Холдинг «Група компаній «Атлант» - 153 002,40 грн. (сто п’ятдесят три тисячі дві грн. 40 коп.) (в т.ч.  ПДВ).

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, а також підстави їх відхилення. Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «Холдинг «Група компаній «Атлант» відхилена на підставі  абзацу другого пункту 1 частини першої та пункту 3 частини першої статті 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону, та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

 

8. Інформація про оцінку пропозицій конкурсних торгів.

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 164 280,00 грн. (сто шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп.) (без ПДВ);

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 170 052,00 грн. (сто сімдесят тисяч п’ятдесят дві грн. 00 коп.) (без ПДВ);

ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 164 280,00 грн. (сто шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп.) (без ПДВ).

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 23.03.2015.

 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР».

9.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків. 35391275.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. вул. Здолбунівська, 11, кв.38, м. Київ, 02081, тел. 044-229-31-80.

 

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 20.04.2015, 164 280,00 грн. (сто шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп.) (без ПДВ).

 

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

 

12. Відміна торгів або визнання їх такими, що не відбулися.

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Підстави.

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям згідно зі статтею 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав.

13.1. Перелік учасників, які відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

- Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР»,

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРБІС 2001».

13.2. Перелік учасників, які не відповідають кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Холдинг «Група компаній «Атлант».

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлено обставини, визначені статтею 17 Закону.

- Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР»,

- Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРБІС 2001»,

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Холдинг «Група компаній «Атлант».

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлено обставини, визначені статтею 17 Закону, із зазначенням таких обставин для кожного учасника.

 

14. Інформація про укладену рамкову угоду.

14.1. Дата та номер рамкової угоди.

14.2. Учасники рамкової угоди.

14.3. Строк, на який укладено рамкову угоду.

14.4. Істотні умови договору про закупівлю, визначені в рамковій угоді.

14.5. Умови конкурентного відбору або порядок проведення переговорів з учасником.

 

15. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури, інформація про субпідрядників). 

Критеріями оцінки пропозицій конкурсних торгів є: ціна.

Максимальна кількість балів за критерієм «Ціна» – 100.

Методика оцінки:

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл.=Цmin/Цобчисл*100, де Б обчисл – обчислювана кількість балів; Ц min – найнижча ціна; Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів  комітету з конкурсних  торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова  комітету з конкурсних торгів.

 

16. Склад комітету з конкурсних торгів:

Тарасюк В.В. -  Член Комісії, Голова комітету з конкурсних торгів;

Когінова О.В. - начальник відділу з питань взаємодії з Верховною Радою України, адаптації законодавства та регуляторної діяльності Юридичного департаменту, член комітету з конкурсних торгів;

Попович В.І. - начальник Управління інформаційних технологій, член комітету з конкурсних торгів;

Потебенко О.В. – завідувач сектору державних закупівель Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності, секретар комітету з конкурсних торгів;

Ступаковська І.О. - начальник Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Шевчук К.П. - головний спеціаліст сектору державних закупівель Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності, член комітету з конкурсних торгів;

Яговий В.А.- головний спеціаліст відділу технічної експлуатації Управління справами, член комітету з конкурсних торгів.

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                     В.Тарасюк

 

[повернутись]