Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
офіційний веб-сайт
[повернутись]

Дата розміщення на сайті: 19.03.2015

ПРОТОКОЛ

розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій

№ 1 від 16.03.2015

 

1. Замовник.

1.1. Найменування.  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

1.2. Місцезнаходження. вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220.

1.3. Відповідальний за проведення торгів. Потебенко Олена Василівна,

телефон (044) 204-48-77, телефакс (044) 204-48-77.

2. Інформація про предмет закупівлі. 80.10.1 Послуги, пов’язані з особистою безпекою (послуги з охорони) (80.10.19-00.00).

3. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. №048730, "ВДЗ" №191 (13.02.2015) від 13.02.2015.

4. Розкриття пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій) відбулося. 16.03.2015 об 11:00.

Місце розкриття:  вул. Смоленська, 19, каб. 212, м. Київ, 03680.

5. Інформація щодо отриманих пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій)

 

Номер і дата реєстрації замовником пропозиції конкурсних торгів (кваліфіка-ційної пропозиції, цінової пропозиції)

Повне найменування (для юридичної особи) або прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи) учасника процедури закупівлі, код за ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків*, місцезнаходження/місце проживання, телефон/телефакс

Інформація про наявність чи відсутність необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів (запитом цінових пропозицій)

Ціна пропозиції або ціни окремих частин предмета закупівлі (лотів) (якщо окремі частини предмета закупівлі визначені замовником для надання учасниками пропозицій щодо них)

Примітка

1

№ 1 13.03.2015

Приватне підприємство «КОНГРЕС-ЦЕНТР»,

35391275, м. Київ, вул. Здолбунівська, 11, кв.38, 02081, тел. 044-229-31-80

Документи в наявності

164 280,00 грн. (сто шістдесят чотири тисячі двісті вісімдесят грн. 00 коп.)

 

2

№ 2 13.03.2015

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІРБІС 2001», 31627882,

м. Київ, вул. В.Дубініна, 12/12, оф. 3, 03040,

тел. 044-592-10-07

Документи в наявності

170 052,00 грн. (сто сімдесят тисяч п’ятдесят дві грн. 00 коп.)

 

3

№ 3 16.03.2015

Товариство з обмеженою відповідальністю «Холдинг «Група компаній «Атлант»

36567179, м. Київ,

вул. Іскрівська, 3, оф. 77, 03087, тел. 044-222-77-55, 044-331-61-41

Документи в наявності

153 002,40 грн. (сто п’ятдесят три тисячі дві грн. 40 коп.)

 

 

* Серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті).

 

6. Присутні.

 

6.1. Від учасників процедури закупівлі:

 

ТОВ «Холдинг «Група компаній «Атлант»

юрист Данилюк С.Л.__________________                         ____________________________

(посада, прізвище, ініціали)                                                   (підпис)

ТОВ «Холдинг «Група компаній «Атлант»

Бондар Р.В.__________________________                         ____________________________

(посада, прізвище, ініціали)                                                        (підпис)

ТОВ «ІРБІС 2001»

директор Кмітюк О.М.________________                            ____________________________

(посада, прізвище, ініціали)                                                        (підпис)

 

______________-______________________                         ____________________________

(посада, прізвище, ініціали)                                                         (підпис)

 

Зауваження учасників процедури закупівлі.

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

6.2. Від замовника (члени комітету з конкурсних торгів):

 

начальник відділу з питань взаємодії з Верховною Радою України, адаптації законодавства та регуляторної діяльності Юридичного департаменту Когінова О.В.

 

начальник Управління інформаційних технологій Попович В.І.

 

головний спеціаліст сектору державних закупівель Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності Шевчук К.П.

 

головний спеціаліст відділу технічної експлуатації Управління справами Яговий В.А.

 

 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів    ________________       І.О. Ступаковська

(підпис)                 (ініціали та прізвище)

 

Секретар комітету з конкурсних торгів                 ________________       О.В. Потебенко

(підпис)                  (ініціали та прізвище)

[повернутись]