Контакти - Територіальні представництва НКРЕКП
 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


Дата розміщення на сайті: 26.03.2015

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

18.03.2015                   № 71

Київ

 

Про проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

 

На виконання Порядку проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», з метою проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» НАКАЗУЮ:

 

1. Утворити Організаційний комітет з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» у складі згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про Організаційний комітет з проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» згідно з додатком 2.

3. Затвердити Календарний план проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» згідно з додатком 3.

4. Управлінню роботи з персоналом забезпечити розміщення наказу на офіційному сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В.о. Голови                                         Д.В.Вовк

 

Додаток 1

до наказу НКРЕКП

18.03.2015 № 71

 

СКЛАД

Організаційного комітету з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

 

Голова Комітету:

Машляківський Руслан Леонідович

- Член Комісії;

Заступник голови Комітету:

Євдокімов Володимир Анатолійович

- Член Комісії;

Секретар Комітету:

Яременко Ірина Ігорівна

- головний спеціаліст відділу забезпечення проходження державної служби Управління роботи з персоналом;

Члени Комітету:

 

Семенюк Леся Олександрівна

- начальник відділу забезпечення проходження державної служби Управління роботи з персоналом;

Морозова Вікторія Іванівна

- директор Юридичного департаменту;

Кожевников Андрій Юрійович

- завідувач сектору технічної експертизи Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері;

Ковальчук Вікторія Петрівна

- завідувач сектору територіальних підрозділів Департаменту ліцензійного контролю.

 

Начальник Управління роботи

З персоналом                                      А.А.Копилова

 

Додаток 2

до наказу НКРЕКП

18.03.2015 № 71

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Організаційний комітет Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

 

І. Загальні положення

 

1. Це Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Комісія) з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі Організаційний комітет).

2. Організаційний комітет – службові (посадові) та інші особи, призначені відповідальними за організацію проведення  І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

3. Організаційний комітет очолює Член Комісії. До його складу можуть входити представники органів виконавчої влади, громадськості, засобів масової інформації, незалежні експерти.

4. Чисельність Організаційного комітету становить 7 осіб, у складі голови, заступника голови, секретаря та 4-х членів Організаційного комітету.

5. У своїй діяльності Організаційний комітет керується:

- постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;

- зазначеним Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

6. Зміни до складу Організаційного комітету затверджуються наказом Голови НКРЕКП.

 

ІІ. Організація роботи Організаційного комітету

 

1. Засідання Організаційного комітету проводяться за необхідності, відповідно до Календарного плану.

2. Засідання Організаційного комітету є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менш як дві третини від загальної кількості.

3. Рішення Організаційного комітету приймаються простою більшістю голосів від присутніх його членів, відкритим голосуванням.

4. У випадку рівного розподілу голосів, вирішальним є голос голови Організаційного комітету або головуючого.

5. За підсумками засідань Організаційний комітет приймає рішення, які оформляються протоколом, який підписується всіма членами Організаційного комітету,  присутніми на його засіданні. У разі відмови члена Організаційного комітету підписати протокол, про це зазначається у протоколі із зазначенням причини відмови. Рішення Організаційного комітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.

6. Поточні плани роботи Організаційного комітету на відповідний період формуються та затверджуються на кожному з його засідань, починаючи з організаційного засідання.

7. Формою роботи Організаційного комітету є засідання, які плануються з урахуванням Положення про Організаційний комітет, Календарного плану та скликаються головою за необхідності.

8. Інформування громадськості щодо ходу проведення Конкурсу відбувається за планом, затвердженим Організаційним комітетом.

9. Матеріали діяльності Організаційного комітету щодо підготовки і проведення Конкурсу за кожний рік передаються до Національного агентства України з питань державної служби для подальшого аналізу, збереження та накопичення.

10. Оригінали матеріалів І туру Конкурсу зберігаються в Організаційному комітеті. До Національного агентства України з питань державної служби подається інформація про кількісний і якісний склад учасників та матеріали переможців І туру в НКРЕКП.

 

IІІ. Повноваження Організаційного комітету

 

1. Організаційний комітет вирішує питання розподілу обов’язків серед членів Комітету.

2. Визначає рівень вимог до умов проведення Конкурсу щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу.

3. Відповідно до затвердженого Календарного плану та Порядку проведення Конкурсу приймає від державних службовців НКРЕКП відповідні документи для участі у І турі.

4. Оприлюднює Календарний план та Порядок проведення Конкурсу.

5. На своїх засіданнях Організаційний комітет розглядає  питання щодо:

- розподілу функцій та обов’язків між керівництвом та членами Організаційного комітету;

- планування роботи;

- підготовки та проведення заходів, пов’язаних із організацією і проведенням Конкурсу;

- обговорення методичних матеріалів з питань, пов’язаних з проведенням Конкурсу;

- визначення переможців за підсумками І туру Конкурсу;

- інших питань Конкурсу.

6. Підводить підсумки першого туру Конкурсу.

7. За підсумками І туру шляхом відкритого голосування визначає переможців у кожній номінації.

8. Організовує роботу щодо висвітлення результатів Конкурсу на офіційному сайті Комісії.

 

ІV. Повноваження голови Організаційного комітету

 

1. Здійснює загальне керівництво роботою Організаційного комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

2. Вносить на розгляд Голови НКРЕКП пропозиції щодо зміни, у разі потреби, до складу Організаційного комітету.

3. Веде засідання Організаційного комітету.

 

V. Повноваження  заступника голови Організаційного комітету

 

1. Заміщує голову Організаційного комітету у випадках його відсутності.

2. Веде роз’яснювальну роботу щодо організації та проведення Конкурсу, розробляє методичні матеріали з питань проведення Конкурсу, узагальнює матеріали.

 

VІ. Повноваження секретаря Організаційного комітету

 

1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності Організаційного комітету відповідно до зазначеного Положення.

2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях Організаційного комітету.

3. Сповіщає та запрошує керівництво та членів Організаційного комітету на чергове засідання, інформує про хід виконання затверджених Планів роботи Організаційного комітету, веде протоколи його засідань.

4. Готує і направляє документи переможців І туру Конкурсу до  Національного агентства України з питань державної служби.

5. Розміщує матеріали щодо проведення Конкурсу на офіційному сайті Комісії.

 

VІІ. Повноваження членів Організаційного комітету

 

1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом та членами Організаційного комітету, беруть участь у його засіданнях.

2. Беруть участь у проведенні усіх етапів І туру Конкурсу, визначають переможців за номінаціями Конкурсу.

 

Начальник Управління роботи

з персоналом                                      А.А.Копилова

 

Додаток 3

до наказу НКРЕКП

18.03.2015 № 71

 

Календарний план

проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий держаний службовець» у Національній комісії, що здійснює  державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг у 2015 році

 

№ п/п

Найменування заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1

Інформування Національного агентства України з питань державної служби (далі – Нацдержслужба) про створення Організаційного комітету Конкурсу

до 20 березня

відділ забезпечення проходження державної служби  Управління роботи з персоналом (Яременко І.І.)

 

2

Проведення засідання Організаційного комітету з розгляду питання про підготовку та проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»

23-25 березня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

3

Прийом документів від державних службовців, які виявили бажання взяти участь у першому турі Конкурсу

до 03 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

4

Відбір державних службовців для участі у І турі Конкурсу з урахуванням встановлених  критеріїв

до 10 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

5

Проведення засідання Організаційного комітету з проведення І туру Конкурсу для розгляду наданих претендентами документів та прийняття рішень щодо участі державних службовців у Конкурсі

15 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

6

Інформування державних службовців про прийняті рішення щодо їх участі у І турі Конкурсу

до 17 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

7

Інформування Нацдержслужби щодо кількості учасників І туру Конкурсу

до 22 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

8

Проведення засідання Організаційного комітету із затвердження переліків тестових завдань, які стосуються функціональних повноважень НКРЕКП, посадових обов’язків державного службовця, завдань щодо складання ділового документа та володіння персональним комп’ютером. Визначення місця проведення Конкурсу

до 23 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

9

Проведення Конкурсу щодо визначення переможців за умовами І туру згідно з передбаченими номінаціями:

- комплексне тестування учасників Конкурсу на знання Конституції України, законодавства про державну службу;

- складання тестових завдань, які стосуються функціональних повноважень НКРЕКП, посадових обов’язків державного службовця;

- складання ділового документа учасниками Конкурсу;

- складання тестових завдань та виконання учасниками Конкурсу завдань з володіння персональним комп’ютером

27 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

10

Оформлення протоколів підсумкових результатів проведення І туру Конкурсу

до 29 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

11

Підведення підсумків Конкурсу та визначення переможців Конкурсу

до 30

квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

12

Організація та надання Організаційному комітету другого туру Конкурсу (до Нацдержслужби) копій документів переможців, разом з другим примірником оригіналу протоколу підбиття підсумків та визначення переможців, а також копій виконаних переможцями завдань

до 30 квітня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

13

Організація відзначення учасників та переможців І туру Конкурсу НКРЕКП

до 15 травня

Організаційний комітет І туру Конкурсу

 

 

Начальник Управління роботи

з персоналом                                      А.А.Копилова

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг