Контакти - Територіальні представництва НКРЕКП
 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


Дата розміщення на сайті: 25.03.2015

 

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

НАКАЗ

25.03.2015                   № 81

Київ

 

Про затвердження складу Конкурсної комісії та Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, з метою залучення на державну службу висококваліфікованих спеціалістів, вирішення питань просування по службі державних службовців Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послугта формування дієздатного кадрового потенціалу, НАКАЗУЮ:

 

1. Утворити конкурсну комісію для заміщення вакантних посад в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг та затвердити її склад (додаток 1).

2. Затвердити Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг(додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

В.о. Голови Комісії                                          Д.Вовк

 

Додаток 1

до наказу НКРЕКП

25.03.2015 № 81

 

СКЛАД

конкурсної комісії для заміщення вакантних посад державних службовців Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Голова конкурсної комісії:

Тарасюк В.В., член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Заступники Голови конкурсної комісії:

Циганенко Б.В., член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Машляківський Р.Л., член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

Члени комісії:

Директор Юридичного департаменту

Директор Департаменту ліцензійного контролю

Директор Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

Начальник Управління роботи з персоналом

Начальник відділу проходження державної служби Управління роботи з персоналом

Голова профспілкового комітету НКРЕКП (за згодою)

 

Секретар конкурсної комісії:

Яременко І.І., головний спеціаліст відділу проходження державної служби Управління роботи з персоналом

 

У разі відсутності з поважних причин членів конкурсної комісії для заміщення вакантних посад державних службовців Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, участь в засіданні Конкурсної комісії на правах її членів беруть заступники керівників структурних підрозділів або інші працівники за розподілом обов’язків.

 

Начальник Управління

роботи з персоналом                                       А.Копилова

 

Додаток 2

до наказу НКРЕКП

25.03.2015 № 81

 

ПОРЯДОК

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

 

1. Загальні положення

1.1. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - Порядок) визначає організаційні засади перевірки знань кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у НКРЕКП як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169, та Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головдержслужби України від 08.07.2011№ 164, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 за № 930/19668.

1.2. Мета проведення іспиту - об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у НКРЕКП.

1.3. Іспит проводиться Конкурсною комісією для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у НКРЕКП (далі - Конкурсна комісія).

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посади державних службовців.

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови Конкурсної комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється Управлінням роботи персоналом з відповідним обґрунтуванням.

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він допускається до іспиту. Остаточне рішення приймає Конкурсна комісія.

1.5. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про них, а також єдиними критеріями оцінки.

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у НКРЕКП передбачає перевірку та оцінку їх знань Конституції України, законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з врахуванням специфіки функціональних повноважень НКРЕКП та структурних підрозділів.

1.7. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних засобах масової інформації для ознайомлення учасниками конкурсу.

1.8. Екзаменаційні білети складаються за формою, наведеною у додатку 1, та затверджуються головою Конкурсної комісії. До кожного білета включається по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Закону України «Про державну службу», Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та два питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень НКРЕКП та його структурних підрозділів - всього 5 питань.

Перелік питань на перевірку знання законодавства при проведенні іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у НКРЕКП наведено у додатку 2.

1.9. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.10. Процедура іспиту складається з 3 етапів:

1) організаційна підготовка до іспиту;

2) складання іспиту;

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.11. Управління роботи з персоналом за погодженням з головою Конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце, дату і час його проведення.

 

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад державних службовців.

2.2. Секретар Конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3. До початку іспиту секретар Конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути достатньою для кандидатів. Він повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. Спірні питання, у разі виникнення, мають бути розв'язані головою Конкурсної комісії.

 

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів Конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. Під час підготовки відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом органу, в якому проводиться конкурс. Перед відповіддю обов'язково вказується прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляється підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

 

4. Оцінювання та підбиття підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система за відповідь на кожне окреме питання екзаменаційного білета.

П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, законів України «Про державну службу» і «Про засади запобігання і протидії корупції» та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень НКРЕКП та його структурних підрозділів.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, законів України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції» і достатньо володіють знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень НКРЕКП та його структурних підрозділів.

Три баливи ставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами Конкурсної комісії. Члени Конкурсної комісії приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів за кожне питання і занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3.

4.4 Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами Конкурсної комісії в Управлінні роботи з персоналом.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що становить не менше ніж 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена за надання відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспит.

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані Конкурсною комісією для призначення на посаду.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження рішень Конкурсної комісії.

 

Начальник Управління

роботи з персоналом                                       А.Копилова

 

Додаток 1

до Порядку проведення іспиту

кандидатів на заміщення вакантних

посад державних службовців у НКРЕКП

 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова конкурсної комісії НКРЕКП

__________________ (ініціали, прізвище)

(підпис)

_________________ 2015 р

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ N ___

для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у НКРЕКП

 

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу».

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

4 - 5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень НКРЕКП та її структурних підрозділів.

 

Додаток 2

до Порядку проведення іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад державних

службовців у НКРЕКП

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

на перевірку знання законодавства при проведенні іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у НКРЕКП

 

I. Питання на перевірку знання Конституції України.

1. Основні розділи Конституції України.

2. Основні  риси  Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

3. Форма правління в Україні (стаття 5).

4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

5. Конституційний  статус  державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

6. Об'єкти  права  власності  Українського народу (статті 13, 14).

7. Найважливіші функції держави (стаття 17).

8. Державні символи України (стаття 20).

9. Конституційне право на працю (стаття 43).

10. Конституційне право на освіту (стаття 53).

11. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

12. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

13. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

14. Право громадянина України на вибори (стаття 70).

15. Повноваження Верховної Ради України (стаття 85).

16. Питання, правове регулювання яких визначається та встановлюється виключно законами України (стаття 92).

17. Державний бюджет України (стаття 96).

18. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

19. Повноваження Президента України (стаття 106).

20. Призначення, склад та введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України (стаття 107).

21. Склад Кабінету Міністрів України (стаття 114).

22. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

23. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

24. Статус прокуратури України за Конституцією України (стаття 121).

25. Система судів в Україні (стаття 125).

26. Основні засади судочинства в Україні (стаття 129).

27. Система адміністративно-територіального устрою України (стаття 133).

28. Питання нормативного регулювання Автономної  Республіки Крим (стаття 137).

29. Повноваження Автономної Республіки Крим (стаття 138).

30. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

31. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143).

32. Статус та повноваження  Конституційного Суду України (статті 147, 150).

33. Порядок подання законопроекту про внесення змін до Конституції України (стаття 154).

 

II. Питання на перевірку знання Закону України «Про державну службу»

1. Поняття державної служби, державного службовця і посади відповідно до Закону України «Про державну службу» (статті 1, 2).

2. Право на державну службу (стаття 4).

3. Основні принципи державної служби (стаття 3).

4. Основні напрями державної політики у сфері державної служби (стаття 6).

5. Основні обов'язки державних службовців (стаття 10).

6. Основні права державних службовців (стаття 11).

7. Обмеження, пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням (статті 12, 16).

8. Особливості  дисциплінарної відповідальності державних службовців (стаття 14).

9. Присяга державних службовців (стаття 17).

10. Відсторонення державного службовця від виконання повноважень за посадою (стаття 22).

11. Класифікація посад та ранги державних службовців (статті 25, 26).

12. Прийняття на посаду державного службовця; випробування при прийнятті на державну службу; стажування державних службовців (статті 15, 18, 19).

13. Просування по службі державного службовця (стаття 27).

14. Кадровий резерв державної служби (стаття 28).

15. Підстави припинення державної служби (стаття 30).

16. Підстави для відставки державного службовця (стаття 31).

17. Оплата праці державного службовця (стаття 33).

18. Щорічні та додаткові  відпустки державних службовців; соціально-побутове забезпечення державних службовців (статті  35, 36).

19. Пенсійне забезпечення державних службовців (стаття 37).

20. Відповідальність  за порушення законодавства про державну службу (стаття 38).21. Етика поведінки державного службовця (стаття 5).

 

III. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопорушення, неправомірна вигода (стаття 1).

2. Суб'єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4).

3. Суб'єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5).

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності (статті 6, 7).

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9).

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов'язану з виконанням функцій  держави, місцевого самоврядування (стаття 10).

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11).

8. Фінансовий контроль (стаття 12).

9. Кодекси поведінки та врегулювання  конфлікту інтересів (статті 13, 14).

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15).

11. Участь громадськості в заходах щодо  запобігання і протидії корупції (стаття 18).

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 20).

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21).

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 22).

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих  фізичним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25).

 

IV. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень НКРЕКП.

1.Основні завдання НКРЕКП (п. 3 Положення про НКРЕКП).

2. Вимоги до звернення громадянина. Термін розгляду звернень громадян (статті 5, 20 Закону України «Про звернення громадян»).

3. Права НКРЕКП відповідно до Положення (пункт 6 Положення про НКРЕКП).

4. Повноваження Голови НКРЕКП відповідно до Положення (пункт 10 Положення про НКРЕКП).

5. Рішення НКРЕКП (пункт 13 Положення про НКРЕКП).

6. Статус НКРЕКП (пункти 1,9 Положення про НКРЕКП).

7. Повноваження НКРЕКП у сфері контролю (підпункт 11 пункту 4 Положення про НКРЕКП).

8. Законодавство України про природні монополії (стаття 3 Закону України «Про природні монополії»).

9. Державна політика в електроенергетиці (стаття 5 Закону України «Про електроенергетику»).

10. Відкритість діяльності комісій (стаття 15-1 Закону України «Про природні монополії»).

11. Фінансування діяльності комісій природніх монополій (стаття 16 Закону України «Про природні монополії»).

12. Відповідальність суб’єктів природніх монополій, їх посадових осіб та органів, які регулюють їх діяльність (статті 17,18 Закону України «Про природні монополії»).

13. Ліцензування діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (стаття 7 Закону України «Про природні монополії»).

14. Правила і порядки, які розробляє і затверджує НКРЕКП (підпункт 5 пункту 4 Положення про НКРЕКП).

15. Тарифи та ціни, які установлює НКРЕКП (підпункт 7 пункту 4 Положення про НКРЕКП).

16. Повноваження НКРЕКП з метою організації своєї діяльності (пункт 5 Положення про НКРЕКП).

17. Визначення поняття «тарифи на комунальні послуги» (стаття 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»).

 

V. Питання на перевірку знання специфіки функціональних повноважень структурного підрозділу НКРЕКП

 

Посади радника, помічника

1. Терміни розгляду звернень громадян (стаття 20 Закону України «Про звернення громадян»).

2. Особистий прийом громадян (стаття 22 Закону України «Про звернення громадян»).

3.Обов’язкові додатки до проекту акта Кабінету Міністрів (параграф 50 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950).

4.Публічна інформація з обмеженим доступом (стаття 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації).

5.Строк розгляду запитів на інформацію (стаття 20 Закону України«Про доступ до публічної інформації).

6. Таємна та конфіденційна інформація (статті 7, 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації).

7. Основні завдання Кабінету Міністрів України (стаття 2 Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

8. Види інформації за змістом (стаття 10 Закону України «Про інформацію»).

9. Порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності (Указ Президента України від 10.06.1997 № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності»).

10. Оформлення реквізитів документів (Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242).

11. Організація контролю за виконанням документів в органах влади (Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242).

12. Порядок проведення нарад (апаратні, оперативні, міжвідомчі) (пп. 7.1.-7.11. Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений наказом НКРЕКП від 17.09.2014 № 3).

13. Основні положення Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений наказом НКРЕКП від 17.09.2014 № 3).

14. Поняття «втрата чинності нормативно-правового акта (окремих його положень)» та «скасування нормативно-правового акта» (пункт 1.4. Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Мін’юсту від  12.04.2005 № 34/5).

15. Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України (Правила підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2005 № 870).

 

Департамент стратегічного розвитку та планування

1. Повноваження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо здійснення міжнародної діяльності (Указ Президента України від 10.09.2014 № 715/2014).

2. Завдання Енергетичного Співтовариства (Стаття 3 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства)

3. Участь України в Договорі про заснування Енергетичного Співтовариства (Закон України «Про ратифікацію Протоколу про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства», стаття 3 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства).

4. Основні засади співробітництва між Україною та ЄС в сфері енергетики (Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами, стаття 61).

5. Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерні питання (пункт 6 Порядку денного асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію від 24.06.2013).

6. Основні поняття міжнародної технічної допомоги (міжнародна технічна допомога, беніфеціар, донор, програма, проект) (пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153).

7. Питання здійснення зовнішніх зносин національними комісіями, що здійснюють державне регулювання природних монополій (Указ Президента України від 08 травня 2012 року № 306).

8. Управління та розвиток об’єднаної енергетичної системи України (стаття 14 Закону України «Про електроенергетику»).

9. Оптовий ринок електричної енергії України (стаття 15 Закону України «Про електроенергетику»).

10. Правові основи функціонування ринку електричної енергії (стаття 2 Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»).

11. Державне регулювання на ринку електричної енергії (стаття 27 Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України»).

12. Державне регулювання на ринку природного газу (стаття 4 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»).

13. Принципи державної політики у сфері питної води та питного водопостачання (стаття 6 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»).

14. Принципи державної політики у сфері теплопостачання (стаття 6 Закону України «Про теплопостачання»).

15. Засоби регуляторного впливу на діяльність суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках (стаття 5 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»).

 

Департамент ліцензійного контролю

1. Дати визначення терміну «комунальні послуги»? (стаття 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

2. Що таке державний нагляд (контроль)? (стаття 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).

3. Які здійснюються заходи державного нагляду (контролю)? (стаття 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).

4. Основними принципами державного нагляду (контролю) є? (стаття 3 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).

5. Підстави та строки проведення планових та позапланових перевірок суб’єктів господарювання у сфері комунальних послуг? (статті 5, 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).

6. Дати визначення терміну «природна монополія», «суб'єкт природної монополії» в сфері комунального господарства? (стаття 1 Закону України «Про природні монополії», стаття 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»).

7. Дати визначення терміну «суміжний ринок» та «суб'єкт господарювання на суміжному» ринку в сфері комунального господарства? (стаття 1 Закону України «Про природні монополії», стаття 1 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»).

8. Види діяльності в сфері комунальних послуг відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»? (стаття 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

9. Дати визначення «поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами»? (стаття 1 Закону України «Про теплопостачання»).

10. Які контрольні функції здійснює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг? (пункт 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2014 року № 715/2014).

11. Надати визначення терміну державний  нагляд (контроль)? (стаття 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду  (контролю) у сфері господарської діяльності»).

12. Які основні принципи державного нагляду (контролю)? (стаття 3 Закону України  «Про основні засади державного нагляду  (контролю) у сфері господарської діяльності»).

13. Які розпорядчі документи органів державного нагляду (контролю)? (стаття 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду  (контролю) у сфері господарської діяльності»).

14. Контроль у сфері ліцензування (стаття 20 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

15. Анулювання ліцензії (стаття 21 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

16. Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування (ЗУ «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», стаття 4).

17. Відповідальність посадових осіб органу державного нагляду (контролю) (стаття 9 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).

 

Департамент роздрібних ринків

1. Особливості регулювання відносин в електроенергетиці (стаття 4 Закону України «Про електроенергетику»).

2. Принципи державної політики в електроенергетиці (стаття 5 Закону України «Про електроенергетику»).

3.Основні завдання та повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (стаття 12 Закону України «Про електроенергетику»).

4. Порядок приєднання електроустановок до електричних мереж(стаття 16 Закону України «Про електроенергетику»,Правила приєднання електроустановок до електричних мереж).

5. На підставі якого документу споживач може користуватися електричною енергією (частина перша статті 26 Закону України «Про електроенергетику», стаття 1.6 Правил користування електричною енергією, стаття 3 Правил користування електричною енергією для населення).

6. Права постачальників електричної енергії за регульованим тарифом (стаття 24 Закону України «Про електроенергетику», пункт 8.1 Правил користування електричною енергією, пункт 37 Правил користування електричною енергією для населення).

7. Обов'язки постачальника електричної енергії за регульованим тарифом (стаття 24 Закону України «Про електроенергетику»,пункт 8.2 Правил користування електричною енергією, пункт 38 Правил користування електричною енергією для населення).

8. Відповідальність постачальника електричної енергії за регульованим тарифом (стаття 24 Закон України «Про електроенергетику», пункти 8.3 – 8.6 Правила користування електричною енергією, пункти 43-47 Правил користування електричною енергією для населення).

9. Права, обов'язки та відповідальність постачальника електричної енергії за нерегульованим тарифом (пункти 9.1 – 9.5 Правила користування електричною енергією).

10. Права, обов'язки та відповідальність електропередавальної організації (пункти 11.1 – 11.5 Правил користування електричною енергією).

11. Права споживачів електричної енергії(стаття 25Закону України «Про електроенергетику», пункт 10.1 Правил користування електричною енергією, пункт 41 Правил користування електричною енергією для населення)

12. Обов’язки споживачів електричної енергії (стаття 26 Закону України «Про електроенергетику», пункти 10.2-10.6 Правил користування електричною енергією, стаття 42 Правил користування електричною енергією для населення).

13. Відповідальність споживачів електричної енергії (стаття 26 Закону України «Про електроенергетику», пункти 10.7-10.9 Правил користування електричною енергією, стаття 48 Правил користування електричною енергією для населення).

14. Порядок оформлення претензій у разі відпуску електричної енергії, параметри якості якої внаслідок дій або бездіяльності енергопостачальника виходять за межі показників, визначених у договорі на постачання/користування електричної енергії (пункт 6.47 Правил користування електричною енергією, пункти 49-52 Правил користування електричною енергією для населення).

15. Порядок визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил користування електричною енергією або Правил користування електричною енергією для населення (Методика визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією).

 

Департамент із регулювання відносин у нафтогазовій сфері

1. Види цін(стаття 10 Закону України «Про ціни і ціноутворення»).

2.Принципи державного регулювання діяльності суб`єктів природних монополій(стаття 9 Закону України «Про природні монополії»).

3. Державне управління у сфері ціноутворення (стаття 7 Закону України «Про ціни і ціноутворення»).

4. Державні регульовані ціни (стаття 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення»).

5. Основні напрями державної цінової політики (стаття 4 Закону України «Про ціни і ціноутворення»).

6. Визначення терміну «гарантований постачальник». Суб’єкти господарювання, що визначені гарантованими постачальниками природного газу (стаття 1 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 705 «Про визначення гарантованих постачальників природного газу»).

7. Правопорушення на ринку природного газу (стаття 23 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»).

8. Несанкціонований відбір природного газу (стаття 12 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»).

9. Обов’язки газотранспортних та газорозподільних підприємств (стаття 21 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»).

10. Визначення терміну «приєднання до газових мереж». Типи приєднання, термін та вартість надання послуг з приєднання (Порядок доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затверджений постановою НКРЕ від 19.04.2012 № 420, розділ VI).

11. Загальнодержавні податки та збори(Податковий кодекс України стаття 9).

12. Визначення амортизації та методи її нарахування. (П (С) БО 7 «Основні засоби»).

13. Тарифи, які встановлюються НКРЕКП на ринку природного газу(стаття 4 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»).

14. Елементи витрат операційної діяльності. (П (С) БО 16 «Витрати»).

15. Принципи державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій (стаття 9 Закону України «Про природні монополії»).

16. Визначення термінів «приєднання до газових мереж» та «підключення до газових мереж» (Порядок доступу до Єдиної газотранспортної системи України, затверджений постановою НКРЕ від 19.04.2012 №420).

17. Визначення термінів «зовнішнє газопостачання» та «внутрішнє газопостачання» (Порядок доступу до Єдиної газотранспортної системи України, затверджений постановою НКРЕ від 19.04.2012 №420).

18. Реалізація природного газу для потреб населення та бюджетних установ та організацій (Порядок забезпечення споживачів природним газом, затверджений постановою КМУ від 27.12.2001 р. № 1729).

19. Визначення терміну «гарантований постачальник» (стаття 1 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»).

20. Задоволення потреби населення у природному газі (стаття 10 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу»).

21. Надайте визначення що таке інвестиційні програми. Зазначте можливі джерела фінансування інвестиційних програм. (Постанова НКРЕ від 28.11.2011 № 2255 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств», пункт 1.3 та пункт 2.2).

22. Діючі законодавчі Акти, якими регламентується Порядок встановлення лічильників газу населенню та хто є виконавцями робіт із встановлення лічильників газу. (Постанова КМУ від 09.12.1999 № 2246 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з газопостачання», стаття 4 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу»).

23. Як відбувається схвалення інвестиційної програми Комісією? (Постанова НКРЕ  від 28.11.2011 № 2255 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств», пункт 1.5).

24. Які матеріали надаються разом з інвестиційними програмами? (Постанова НКРЕ  від 28.11.2011 № 2255 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств», пункт 2.4).

25. При яких умовах вважаються виконаними роботи , передбачені відповідними розділами інвестиційної програми (Постанова НКРЕ  від 28.11.2011 № 2255 «Про затвердження Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств», пункт 4.7).

 

Департамент із регулювання відносин у сфері енергетики

1.Сфери діяльності суб`єктів природних монополій (стаття 5 Закону України «Про природні монополії»).

2. Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій (стаття 4 Закону України «Про природні монополії»).

3. Принципи державного регулювання діяльності суб’єктів природних монополій (стаття 9 Закону України «Про природні монополії»).

4. Основні  напрями державної цінової політики (стаття 4 Закону України «Про ціни і ціноутворення»).

5. Види цін (стаття 10 Закону України «Про ціни  і ціноутворення»).

6. Державні регульовані ціни (стаття 12 Закону України «Про ціни і ціноутворення»).

7. Способи державного регулювання цін (стаття 13 Закону України «Про ціниі ціноутворення»).

8. Держаний контроль за додержанням державної дисципліни цін. Органи державного контролю та основні їх функції (статті 16, 17 Закону України «Про ціни і ціноутворення»).

9. Порядок визначення доходів та їх склад (стаття 135.1. Податкового Кодексу України).

10. Об`єкт оподаткування (Податковий Кодекс України, стаття 134).

11. Визначення терміну «основні засоби» (стаття 14.1.138. Податкового Кодексу України).

12. Визначення терміну «амортизація» (стаття 14.1.3.Податкового Кодексу України).

13. Класифікація груп основних засобів (стаття 145.1.Податкового Кодексу України).

14. Визначення терміну «інвестиції» (стаття 14.1.81.Податкового Кодексу України).

15. Визначення терміну «капітальні інвестиції» (стаття 14.1.81.Податкового Кодексу України).

16. Державне управління в електроенергетиці (стаття 8 Закону України «Про електроенергетику»).

17. Загальні принципи встановлення тарифів на енергію (стаття 17 Закону України «Про електроенергетику»).

18. Споживачі електроенергії, права і обов’язки (стаття 14 Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії»).

 

Департамент із регулювання відносин у сфері теплопостачання

1.Сфери діяльності суб’єктів природних монополій відповідно до Закону України «Про природні монополії» (стаття 5 Закону України «Про природні монополії»).

2 Ліцензування діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (стаття 7 Закону України «Про природні монополії»).

3. Принципи регулювання суб’єктів природних монополій ( стаття 9 Закону України «Про природні монополії»).

4.Органи, які регулюють діяльність суб’єктів природних монополій (стаття 4Закону України «Про природні монополії»).

5.Обов’язки суб’єктів природних монополій (стаття 10 Закону України «Про природні монополії»)

6.Визначення терміну «основні засоби» (Податковий Кодекс України, стаття 14.1.138)

7.Визначення терміну «амортизація» (Податковий Кодекс України, стаття 14.1.3.)

8. Державне регулювання цін і тарифів (стаття 8Закону України «Про ціни і ціноутворення»).

9. Державні фіксовані і регульовані ціни і тарифи (стаття 9 Закону України «Про ціни і ціноутворення»).

10.Політика ціноутворення (стаття 3 Закону України «Про ціни і ціноутворення»).

11. Визначення регуляторного акту відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

12.Норми, правила і стандарти у сфері теплопостачання ( стаття 4 Закону України «Про теплопостачання»).

13. Особливості відносин у сфері теплопостачання ( стаття 5 Закону України «Про теплопостачання»)

14. Державна політика у сфері житлово-комунальних послуг (стаття 2 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

15.Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг ( стаття 7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

 

Департамент із регулювання відносин у сфері централізованого водопостачання та водовідведення

1. Дати визначення поняттю «питне водопостачання» (стаття 1 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»).

2. Дати визначення поняттю «система питного водопостачання» (стаття 1 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»).

3. Перелічити суб’єктів відносин у сфері питної води та питного  водопостачання (стаття 4 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»).

4. Охарактеризувати порядок організації плати за надання послуг з питного водопостачання (стаття 32 Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»).

5. Назвати засоби регуляторного впливу на діяльність суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комунальних послуг, які уповноважена застосовувати НКРЕКП(стаття 5 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»).

6. Дати визначення поняттю «комунальні послуги» (стаття 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

7. Хто є виконавцем послуг з централізованого постачання холодної води та послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) (стаття 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

8. Між ким укладається договір на надання послуг з централізованого постачання холодної води, послуг з водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) у багатоквартирному будинку (стаття 29 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

9. Дати визначення поняттю «тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення» (пункт 3 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869).

10. Дати визначення поняттю «інвестиційна програма» в контексті формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення (пункт 3 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869).

11. Які документи подаються ліцензіатом для встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення відповідно до Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869 (пункт 9 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869).

12. Що включається до фінансових витрат при формуванні тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення (пункт 26 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869).

13. Назвати умови (підставу) для зміни тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення за ініціативи ліцензіата (пункт 4.2. Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 29.11.2013 № 253).

14. Протягом якого строку НКРЕКП надсилає ліцензіату копію постанови про встановлення тарифів, їх структури (пункт 3.7. Процедури встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, від 29.11.2013 № 253).

15. Що повинна містити схвалена уповноваженим органом інвестиційна програма ліцензіата у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (пункт 19 Порядку формування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869).

 

Юридичний департамент

1. Законодавчі та інші нормативно-правові акти, які регулюють діяльність НКРЕКП, їх загальна характеристика.

2. Правовий статус НКРЕКП (стаття 11 Закону України «Про природні монополії», п. 1 Положення про НКРЕКП, затверджене Указом Президента України від 10.09.2014 № 715).

3. Основні завдання НКРЕКП відповідно до Положення (п. 3 Положення про НКРЕКП, затверджене Указом Президента України від 10.09.2014 № 715).

4. Державне регулювання діяльності в електроенергетиці відповідно до Закону України «Про електроенергетику» (стаття 11 Закону України «Про електроенергетику»).

5. Предмет державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій відповідно до Закону України «Про природні монополії» (стаття 8 Закону України «Про природні монополії»).

6. Сфери діяльності суб`єктів природних монополій  (стаття 5 Закону України «Про природні монополії»).

7. Визначення регуляторної діяльності та регуляторного акту відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (стаття 1 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»).

8. Територіальна підсудність адміністративних справ (стаття 19 Кодексу адміністративного судочинства України).

9. Строк звернення до адміністративного суду (стаття 99 Кодексу адміністративного судочинства України).

10. Вимоги до позовної заяви (стаття 106 Кодексу адміністративного судочинства України).

11. Ліцензування діяльності у сферах природних монополій та на суміжних ринках (стаття 7 Закону України «Про природні монополії»).

12. Завдання НКРЕКП відповідно до Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг» (стаття 3 Закону України «Про державне регулювання у сфері комунальних послуг»).

13. Повноваження НКРЕКП відповідно до Закону України «Про теплопостачання» (статті 16, 17 Закону України «Про теплопостачання»).

14. Вимоги до звернення відповідно до Закону України «Про звернення громадян» (стаття 5 Закону України «Про звернення громадян»).

15. Нормотворча діяльність НКРЕКП відповідно до Регламенту НКРЕКП (розділ ІІІнаказу НКРЕКП 17.09.2014 № 3).

 

Управління ліцензування

1. Навести визначення поняттю «природна монополія» та визначити предмет державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій (статті 1, 8 Закону України «Про природні монополії»).

2. Визначити сфери діяльності суб'єктів природних монополій (стаття 5 Закону України «Про природні монополії»).

3. Навести визначення поняттю «суміжний ринок» та визначити предмет державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій (статті 1, 8 Закону України «Про природні монополії»).

4. Визначити види діяльності на суміжних ринках, що  підлягають державному регулюванню (стаття 6 Закону України «Про природні монополії»).

5. Основні принципи державної політики у сфері ліцензування (стаття 3 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

6. Державне регулювання діяльності в електроенергетиці (стаття 11 Закону України «Про електроенергетику»).

7. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню у сфері електроенергетики (стаття 13 Закону України «Про електроенергетику»)

8. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню на ринку природного газу (стаття 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

9. Принципи державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій (частина 1 статті 9 Закону України «Про природні монополії»).

10. Навести повноваження органу ліцензування (стаття 6 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

11. Обов'язки суб'єктів природних монополій (стаття 10 Закону України «Про природні монополії»).

12. Навести визначення «Суб'єкт природної монополії» та сфери діяльності суб'єктів природних монополій (статті 1 та 5 Закону України «Про природні монополії»).

13.Повноваження органів державної влади у сфері ліцензування (стаття 4 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»).

14.Нормативно-правові акти, якими встановлюється порядок видачі ліцензії та перелік документів, що додається до заяви на видачу ліцензії на право провадження певних видів діяльності на ринку природного газу та сфері теплопостачання.

15.Нормативно-правові акти, якими встановлюється порядок видачі ліцензії та перелік документів, що додається до заяви на видачу ліцензії на право провадження певних видів діяльності в електроенергетиці.

 

Управління з питань формування та реалізації державної політики у сфері поводження з побутовими відходами

1. Зазначте основні закони у сфері поводження з побутовими відходами?

2. Яким нормативно-правовим актом, на сьогоднішній день, регламентується порядок формування тарифів на вивезення побутових відходів?

3. Яким нормативно-правовим актом визначено поняття тарифу на послуги з вивезення твердих побутових відходів. Дайте визначення поняттю «Тариф на послуги з вивезення твердих побутових відходів» (постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів».

4. Положення яких директив ЄС у сфері відходів, що стосуються побутових відходів, мають бути впроваджені Україною відповідно до підписаної Угоди про асоціацію з ЄС?

5. Що таке амортизація, знос? Назвіть основні методи їх розрахунку (наказ Мінфіну України від 27.04.2000 № 92 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»).

6.З чого складається собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг)? Які витрати включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)? (наказ Мінфіну України від 31.12.1999 № 318  «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку).

7. Дайте визначення поняття «екологічний податок», хто є платниками податку, база оподаткування (в частині побутових відходів). Які види побутових відходів не оподатковуються?

8. Дайте визначення термінам оброблення (перероблення) та захоронення твердих побутових відходів (Закон України «Про відходи»).

9. Дайте визначення термінам «відходи» та «небезпечні відходи» (Закон України «Про відходи»).

10. Дайте визначення поняттям «бюджетна програма», «кошторис»(Бюджетний кодекс України).

11. Права підприємств, установ та організацій у сфері поводження з відходами (стаття 16 Закону України «Про відходи»).

12. Суб'єкти права власності на відходи (стаття 9 Закону України «Про відходи»).

13. Правила надання послуг з вивезення побутових відходів (постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 № 1070).

14. Завдання законодавства про відходи (стаття 9 Закону України «Про відходи»).

15. Основні принципи і напрями державної політики у сфері поводження з відходами (стаття 5 Закону України «Про відходи»).

 

Управління з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та звітності

1. Бюджетний період (стаття 3 Бюджетного кодексу України).

2. Стадії та учасники бюджетного періоду (стаття 19 Бюджетного кодексу України).

3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності (стаття 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

4. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням (стаття 46 Бюджетного кодексу України).

5. Поняття кошторису бюджетної установи, його складові частини ( пункт 1 Порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228).

6. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань (стаття 49 Бюджетного кодексу України).

7. Первинні облікові документи (стаття 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

8. Бюджетна класифікація (стаття 8 Бюджетного кодексу України).

9. Загальні вимоги до фінансової звітності (стаття 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).

10. Перелік товарів, робіт, послуг, які можна закуповувати за бюджетні кошти за попередньою оплатою на строк не більше одного місяця ( підпункт 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117).

11. Строки виплати заробітної плати (стаття 115 Кодексу законів про працю України).

12. Стадії та учасники бюджетного процесу (стаття 19 Бюджетного кодексу України).

13. Процедури закупівлі (стаття 12  Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

14. В яких випадках проведення інвентаризації є обов’язковим (пункт 7 Положення про проведення інвентаризації активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879).

15. Розпорядники бюджетних коштів (стаття 22 Бюджетного кодексу України).

 

Управління справами

1. Господарське і комунальне забезпечення НКРЕКП (Положення про управління справами).

2. Загальні умови здійснення закупівлі (Закон України «Про здійснення державних закупівель»).

3. Відповідальність за порушення законодавства про охорону праці (стаття 43 Закону України «Про охорону праці»).

4. Процедури закупівель (стаття 12 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

5. Істотні умови договору оренди (стаття 10 Закону України «Про оренду державного та комунального майна»).

6. Комітет з конкурсних торгів (Закон України «Про здійснення державних закупівель»).

7. Організація протипожежної безпеки та техніки безпеки (стаття 1 Закону України «Про охорону праці»).

8. У яких випадках проведення інвентаризації є обов’язковим? (п.п.1.9. наказу ГДКУ від 30.10.1998р. № 90).

9. Основні функції Уповноваженого органу з питань закупівель (стаття 8 Закону України «Про здійснення державних закупівель»).

10. Облік руху товарно-матеріальних цінностей і їх збереження (Інструкція з обліку запасів бюджетних установ від 08.12.2000 № 125).

11. Які існують основні коефіцієнти коригування норм витрат палива на автомобілі? (Наказ Мінтрансу від 10.02.1998№43).

12. Договори оренди та відшкодування витрат за комунальні та експлуатаційні послуги.

13. Тендерна пропозиції, планування закупівель та інші передумови здійснення процедур закупівель (Закон України «Про здійснення державних закупівель»)

14. Які документи повинен мати при собі водій автомобіля? ( пункт 2.1 постанови Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 «Про Правила дорожнього руху»).

15. Основні положення Кодексу цивільного захисту України.

16. Охорона державного майна (постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.1993 № 615 «Про заходи щодо вдосконалення охорони об’єктів державної та інших форм власності»).

17. Орендні відносини (Закон України «Про оренду державного та комунального майна»).

 

Управління інформаційних технологій

1. Структура та функціонування комп’ютерних мереж.

2. Основні принципи адміністрування Windows 2003 Server та Windows 2008 Server.

3. Інсталяція та основні налаштування пакету Microsoft Office.

4. Основні функціональні елементи сервера.

5. Основні мови програмування.

6. Програмні засоби архівування та збереження інформації.

7. Основні принципи захисту інформації при роботі в мережі Інтернет.

8. Хто несе відповідальність за забезпечення захисту інформації в системі? (стаття 9 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»).

9. Ким визначається порядок доступу до інформації (стаття 4 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»).

10. Для чого призначений електронний цифровий підпис (стаття 4 Закону України «Про електронний цифровий підпис»).

11. Які обов’язкові дані містить сертифікат ключа (стаття 6 Закону України «Про електронний цифровий підпис»).

12. Сфера дії Закону «Про електроенергетику» (стаття 2 Закону України «Про електроенергетику»).

13. Права споживачів електричної енергії (стаття 25 Закону України «Про електроенергетику»).

14. Дати визначення терміну електроенергетика (стаття 1 Закону України «Про електроенергетику»).

15. Державне управління в електроенергетиці (стаття 8 Закону України «Про електроенергетику»).

 

Управління документального забезпечення

1. Загальні положення Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242.

2. Документування управлінської діяльності. Бланки документів (пп.19-25 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242).

3. Терміни розгляду звернень громадян (стаття 20 Закону України «Про звернення громадян»). Строк розгляду запитів на інформацію (стаття 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації).

4. Особистий прийом громадян (стаття 22 Закону України «Про звернення громадян»).

5. Основні положення Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений наказом НКРЕКП від 17.09.2014 № 3).

6. Таємна та конфіденційна інформація (статті 7, 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації).

7. Оформлення реквізитів документів (Типова інструкція з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242).

8. Організація документообігу та виконання документів (пп. 148-155 Типової інструкції з діловодства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242).

9. Документи до засідань колегіальних органів (пп. 129-137 Типової інструкції з діловодства, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242).

10. Засідання як основна форма роботи НКРЕКП. Мова засідань Комісії(пп. 4.1.-4.8. Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений наказом НКРЕКП від 17.09.2014 № 3).

11. Колегіальність розгляду питань. Кворум та порядок вирішення питань Комісією на засіданнях (пп. 4.9.-4.20. Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений наказом НКРЕКП від 17.09.2014 № 3).

12. Порядок проведення засідань. (пп. 4.21.-4.24. Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений наказом НКРЕКП від 17.09.2014 № 3).

13. Підготовка питань до розгляду на засідання Комісії (пп. 4.25.-4.33. Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений наказом НКРЕКП від 17.09.2014 № 3).

14. Оформлення протоколів та рішень Комісії (пп. 6.1.-6.13. Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений наказом НКРЕКП від 17.09.2014 № 3).

15. Порядок проведення нарад (апаратні, оперативні, міжвідомчі) (пп. 7.1.-7.11. Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затверджений наказом НКРЕКП від 17.09.2014 № 3).

 

Управління роботи з персоналом

1. Основні завдання кадрової служби відповідно до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.1996 № 912 (п. 3 Типового положення).

2. Основні права кадрової служби відповідно до Типового положення про кадрову службу органу виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.1996 № 912 (п. 5 Типового положення).

3. Заходи, які відображаються в особистих річних планах державних службовців, які зараховані до кадрового резерву (пункт 8 Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.01 № 199).

4. Перелік документів, які повинні міститися в особовій справі державного службовця (розділ І Порядку ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05. 1998 р. № 731).

5. Трудові книжки працівника (стаття 48 КЗпП України).

6. Порядок вивільнення працівників (стаття 49-2. КЗпП України).

7. Тривалість роботи напередодні святкових і неробочих і вихідних днів. Неповний робочий час (статті 53, 56 КЗпП України).

8. Соціальні відпустки (розділ IV Закону України «Про відпустки».

9. Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці (стаття 42 КЗпП України).

10. Основні нормативно-правові акти з питань проходження державної служби.

11. Спеціальна перевірка відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (Указ Президента України від 25.01.2012 № 33/2012).

12. Критерії здійснення очищення влади (люстрації) (стаття 3 Закону України (Про очищення влади»).

13. Категорії посад працівників апарату державних колегіальних органів (постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2011 № 1118 «Деякі питання працівників державних колегіальних органів»).

14. Основні цілі та завдання державної кадрової політики (розділ 3 Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, схваленої Указом Президента України від 01.02.2012 № 45/2012).

15Доступ до інформації про особу (стаття 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

 

Відділ інформації та комунікацій з громадськістю

1. Загальні засади висвітлення діяльності органів державної влади засобами масової інформації (стаття 2 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»).

2. Інформаційні служби органів державної влади (стаття 6 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»).

3. Засоби масової інформації органів державної влади (стаття 7 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»).

4. Відповідальність за порушення законодавства України про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування (стаття 24 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»).

5. Друковані засоби масової інформації (преса) в Україні (стаття 1 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»).

6. Діяльність друкованих засобів масової інформації (стаття 6 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»).

7. Суб'єкти діяльності друкованих засобів масової інформації (стаття 7 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», стаття 7).

8. Право на заснування друкованого засобу масової інформації (стаття 8 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»).

9. Редакція друкованого засобу масової інформації (стаття 21 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»).

10. Спростування інформації (стаття 37 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»).

11. Основні принципи інформаційних відносин (стаття 2 Закону України «Про інформацію»).

12. Державна інформаційна політика (стаття 3 Закону України «Про інформацію»).

13. Гарантії права на інформацію (стаття 6 Закону України «Про інформацію»).

14. Види інформації за змістом (стаття 10 Закону України «Про інформацію»).

15. Доступ до інформації, інформація з обмеженим доступом (статті 20,21 Закону України «Про інформацію»).

16. Інформаційна продукція та інформаційна послуга (стаття 23 Закону України «Про інформацію»).

17. Відповідальність за порушення законодавства про інформацію (статті 27,28,29,30 Закону України «Про інформацію»).

18. Відкритість діяльності комісій (стаття 151 Закону України «Про природні монополії»).

19. Оприлюднення інформації розпорядниками (стаття 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

 

Сектор контролю за виконавською дисципліною

1. Порядок виконання документів (п. 183 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242).

2. Основна мета здійснення контролю за виконанням документів (пп. 187, 188 Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242).

3. Термін «публічна інформація» (стаття 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

4. Термін «розпорядник публічної інформації» (стаття 13 Закон України «Про доступ до публічної інформації»).

5. Строк розгляду запиту на публічну інформацію (стаття 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації»).

6. Термін, основні види «звернень громадян» (статті 1,3 Закону України «Про звернення громадян»).

7. Строк розгляду звернення громадянина України (стаття 20 Закону України «Про звернення громадян»).

8. Основні  відмінності між «запитом на публічну інформацію» та «зверненням громадян» (стаття 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», статті1, 3 Закону України «Про звернення громадян»).

9. Порядок розгляду депутатського запиту (стаття 15 Закону України «Про статус народного депутата України»).

10. Порядок розгляду депутатського звернення (стаття 17 Закону України «Про статус народного депутата України»).

11. Адвокатський запит (стаття 24 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).

12. Терміни «пропозиція (зауваження)», «заява», «скарга» (стаття 3 Закону України «Про звернення громадян»).

13.Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню (стаття 8 Закону України «Про звернення громадян»).

14. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян (стаття 28 Закону України «Про звернення громадян»).

15. Строк погодження акта Кабінету Міністрів заінтересованими органами (§ 38 регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950).

 

Головний спеціаліст із питань запобігання та виявлення корупції

1. Основні розділи Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки(Закон України від 14.10.2014 № 1699).

2. Основні заходи Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки (Закон України від 14.10.2014 № 1699).

3. Запобігання корупції у сфері державних закупівель, заходи щодо її вирішення згідно Антикорупційної стратегії на 2014-2017 роки (Закон України від 14.10.2014 № 1699).

4. Сфера застосування Конвенції Організації Об'єднаних Націй  проти корупції (стаття 3 Конвенції).

5. Основні розділи Конвенції Організації Об'єднаних Націй  проти корупції.

6. Правила етичної поведінки (розділ ІІ Закону України» Про правила етичної поведінки».

7. Основні засади очищення влади (стаття 1 Закону України «Про очищення влади»).

8. Адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією (глава 13-А Кодексу про адміністративні правопорушення).

9. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю (стаття 172-6 Кодексу про адміністративні правопорушення).

10. Загальні правила поведінки державного службовця (наказ Головдержслужби від 04.08.2010 № 214).

11. Акт службового розслідування (п. 8 Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950).

12. Підстави за яких стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування може бути проведено службове розслідування (п. 1 Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950).

13. Повноваження Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (п. 4 Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 № 295).

14. Права Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики (п. 5 Положення про Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2014 № 295).

15. Відомості, які підлягають спеціальній перевірці (п. 4 Порядку проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого Указом Президента України від 25.01.2012 № 33/2012).

 

Головний спеціаліст із питань мобілізаційної роботи

1.Визначення понять «мобілізаційна підготовка» та «мобілізація» (стаття 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

2. Визначення понять «мобілізаційний план» та «мобілізаційні завдання» (стаття 1 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

3. Зміст мобілізаційної підготовки(частина 3 статті 3 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

4. Організація і порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації (стаття 4 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

5. Мобілізаційні підрозділи (стаття 5 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

6. Фінансування мобілізаційної підготовки та мобілізації (стаття 7 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

7. Відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності (стаття 26 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»).

8. Визначення понять «особливий період» та «воєнний стан» (стаття 1 «Закону України «Про оборону України»).

9. Що включає в себе підготовка держави до оборони в мирний час (стаття 3 «Закону України «Про оборону України»).

10. Територіальна оборона України та її завдання (стаття 18 «Закону України «Про оборону України»).

11. Основні функції Міністерства оборони України (стаття 10 «Закону України «Про оборону України»).

12. Повноваження центральних органів виконавчої влади та інших державних органів у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації (стаття 15 Закону України «Про очищення влади»).

13. Права та обов'язки громадян України у сфері оборони (стаття 17 «Закону України «Про оборону України»).

14. Основні завдання та функції мобілізаційного підрозділу органу державної влади (пункти 4,5 Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 № 587).

15. Права мобілізаційного підрозділу органу державної влади (пункт 6 Типового положення про мобілізаційний підрозділ органу державної влади, іншого державного органу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.04.2006 № 587).

 

Структурні підрозділи НКРЕКП на територіях

1. Підстави для здійснення позапланової перевірки (стаття 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»).

2. Види електричних мереж (Закон України «Про електроенергетику»).

3. Види господарської діяльності в сфері електроенергетики які підлягають ліцензуванню (Закон України «Про електроенергетику»).

4. Територія здійснення ліцензованої діяльності (Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами, затверджені постановою НКРЕ від 13.06.1996 № 15).

5. Обсяги виробленої електричної енергії, що продаються на Оптовому ринку електричної енергії України (Умови та Правила здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджені постановою НКРЕ від 08.02.1996 № 3).

6. Види нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії. Особливості законодавчого регулювання (стаття 1 та 17 Закону України «Про альтернативні види палива»).

7. Правові засади використання газорозподільним підприємством газопроводів інших власників (Ліцензійні  умови  провадження  господарської діяльності  з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ, що додаються. Постанова НКРЕ №12 від 13.01.2010).

8. Дозволи, отримання яких передбачене при наданні послуг з централізованого водопостачання та водовідведення (стаття 49 Водного кодексу України; стаття 16. Закону «Про питну воду та питне водопостачання»).

9. Принципи державного регулювання цін/тарифів на житлово-комунальні послуги (стаття 30 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»).

10. Термін розгляду звернень громадян (стаття 20 Закон2 України «Про звернення громадян»).

11. Умови стандартного приєднання до електромереж енергопостачальної компанії.

12. Умови стандартного приєднання до газових мереж.

13. Додаткові роботи та послуги, пов’язані з ліцензованою діяльністю та іншими видами діяльності в електроенергетиці

14. Оптовий ринок електричної енергії України та його учасники (Закон України «Про електроенергетику»).

15. Яких прав не має ліцензіат при провадженні господарської діяльності з постачання газу за регульованим тарифом (Ліцензійні умови затверджені постановою НКРЕ від 13.01.2010 № 11, розділ ІІ).

 

Додаток 3

до Порядку проведення іспиту кандидатів на

заміщення вакантних посад державних

службовців у НКРЕКП

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців Конкурсною комісією НКРЕКП від ___ ___________ _____ року згідно з Порядком проведення іспиту, затвердженим наказом НКРЕКП від ___ __________ ________ року №___

 

 

N з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада, на яку претендує кандидат

Категорія посади, на яку претендує кандидат

Номер білета

Загальна сума балів

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії

____________________

(підпис)

(П.І.Б.)

 

Заступники Голови комісії

____________________

(підпис)

(П.І.Б.)

 

Члени комісії

____________________

(підпис)

(П.І.Б.)

Секретар комісії

____________________

(підпис)

(П.І.Б.)

 

 

 

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг