Контакти - Територіальні представництва НКРЕКП
 

 Реєстрація нового користувачаX  Реєстрація нового користувача
Введіть реєстраційні дані


Логін (мінімум 3 символи)**:Пароль (мінімум 6 символів)**:Підтвердження пароля*:Контрольне запитання*:Відповідь на запитання*:Прізвище Ім'я По-батькові*:E-mail*:Факс:Телефон:Введіть символи, зображені на малюнку:
 
 
* відмічені поля обов'язкові для заповнювання
** логін та пароль повинні містити тільки латинські символи та(або) цифри


  

версія для друку


Дата розміщення на сайті: 29.09.2014

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ВИЗНАЧЕНІ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВІД 10.09.2014 № 715/2014

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), є державним колегіальним органом, підпорядкованим Президентові України і підзвітним Верховній Раді України.

 

НКРЕКП є органом державного регулювання діяльності у сферах енергетики та комунальних послуг.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

 

1) державне регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що провадять діяльність на суміжних ринках, у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, на ринках природного газу, нафтового (попутного) газу, газу (метану) вугільних родовищ та газу сланцевих товщ (далі - природний газ), нафти та нафтопродуктів, а також перероблення та захоронення побутових відходів;

 

2) збалансування інтересів суб'єктів господарювання, споживачів і держави;

 

3) забезпечення прозорості і відкритості діяльності на ринках природних монополій та на суміжних ринках у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення;

 

4) сприяння розвитку конкуренції у сферах виробництва і постачання електричної та теплової енергії, на ринку природного газу, а також перероблення побутових відходів;

 

5) забезпечення проведення цінової і тарифної політики у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі, сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін;

 

6) сприяння ефективному функціонуванню товарних ринків на основі збалансування інтересів держави, суб'єктів природних монополій та споживачів товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

 

7) забезпечення самоокупності діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках;

 

8) захист прав споживачів товарів (послуг) на ринку, що перебуває у стані природної монополії, та на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, у нафтогазовому комплексі;

 

9) забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природної монополії;

 

10) обмеження впливу суб'єктів природних монополій на державну політику та сприяння конкуренції на суміжних ринках з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей.

 

НКРЕКП ВІДПОВІДНО ДО ПОКЛАДЕНИХ НА НЕЇ ЗАВДАНЬ:

 

1) бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів;

 

2) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до її компетенції, розробляє та вносить у встановленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законодавства;

 

3) подає Президентові України, Верховній Раді України щорічний звіт про результати своєї діяльності та оприлюднює його на своєму веб-сайті;

 

4) здійснює ліцензування господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення та у нафтогазовому комплексі відповідно до вимог чинного законодавства;

 

5) розробляє і затверджує:

 

інструкцію про порядок видачі ліцензій на право провадження господарської діяльності у сферах електроенергетики та теплопостачання;

 

умови та правила провадження ліцензованої діяльності (далі - ліцензійні умови);

 

порядки контролю за дотриманням ліцензійних умов;

 

порядки (методики) формування цін і тарифів на товари (послуги), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій та суб'єктами, що провадять діяльність на суміжних ринках у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, на ринках природного газу, нафти та нафтопродуктів;

 

правила користування електричною енергією;

 

правила користування природним газом для юридичних осіб;

 

правила користування тепловою енергією;

 

порядок відшкодування збитків внаслідок порушення Правил надання населенню послуг із газопостачання;

 

порядок формування інвестиційних програм;

 

правила приєднання до теплових та водопровідних мереж і типові договори, передбачені такими правилами;

 

правила приєднання електроустановок до електричних мереж;

 

методику розрахунку плати за приєднання електроустановок до електричних мереж;

 

порядок фінансування послуг з приєднання електроустановок до електричних мереж;

 

порядок проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

 

правила надання і погодження технічних умов на підключення до мереж (споруд) електро- та теплоенергетики;

 

порядок доступу до Єдиної газотранспортної системи України;

 

алгоритми розподілу коштів;

 

типові форми господарських договорів, у тому числі на:

 

- купівлю-продаж природного газу (між власниками та постачальниками природного газу);

 

- транспортування природного газу магістральними трубопроводами;

 

- зберігання (закачування, зберігання, відбір) природного газу;

 

- приєднання до газових мереж;

 

- розподіл природного газу;

 

- постачання природного газу за регульованим тарифом;

 

- приєднання електроустановок до електричних мереж;

 

показники надійності та комерційної якості надання послуг суб'єктами природних монополій;

 

економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії, а також критерії визначення класів споживачів електричної енергії, диференційованих за ступенями напруги;

 

інші нормативно-правові акти, передбачені законодавством;

 

6) бере участь у регулюванні платіжно-розрахункових операцій у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, на ринку природного газу відповідно до законодавства;

 

7) установлює:

 

ціни (тарифи) на електричну енергію, тарифи на її передачу та постачання;

 

ціни на товарний природний газ власного видобутку для суб'єктів, визначених законом;

 

роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення;

 

граничні рівні цін на природний газ для установ та організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання;

 

граничні рівні цін на природний газ для суб'єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню і релігійним організаціям послуг з опалення та гарячого водопостачання, за умови ведення такими суб'єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води);

 

тарифи на транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ магістральними та розподільними трубопроводами;

 

тарифи на постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;

 

тарифи на закачування, зберігання та відбір природного газу, газу (метану) вугільних родовищ;

 

тарифи на транспортування магістральними трубопроводами нафти, нафтопродуктів та аміаку;

 

тарифи на теплову енергію, що виробляється на теплоелектроцентралях, ТЕС, АЕС та когенераційних установках і установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії;

 

тарифи на комунальні послуги для суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;

 

обмеження щодо суміщення видів господарської діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках;

 

порядок формування плати за підключення до мереж суб'єктів природних монополій та здійснення контролю за його дотриманням;

 

8) визначає умови, за яких суб'єктам господарської діяльності дозволяється провадити діяльність без ліцензій;

 

9) здійснює заходи щодо обмеження монополізму, регулювання умов провадження господарської діяльності, а також сприяє створенню умов для виведення товарних ринків у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів зі стану природної монополії та заходи щодо розвитку конкуренції на суміжних ринках;

 

10) установлює для суб'єктів природних монополій вимоги щодо провадження ними господарської діяльності, яка не належить до сфери природних монополій, якщо така діяльність має вплив на ринок, що перебуває у стані природної монополії;

 

11) здійснює контроль за:

 

додержанням ліцензіатами ліцензійних умов провадження господарської діяльності;

 

цільовим використанням коштів, обсяги яких передбачені структурою тарифів і які одержані в результаті провадження ліцензованої діяльності суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках;

 

виконанням суб'єктами природних монополій та суб'єктами господарювання на суміжних ринках інвестиційних програм, спрямованих на оновлення основних фондів, підвищення ефективності та зменшення втрат у процесі провадження діяльності, що підлягає регулюванню;

 

12) здійснює безперешкодно перевірку дотримання ліцензійних умов;

 

13) вживає заходів щодо запобігання порушенням ліцензійних умов;

 

14) визначає умови доступу до товарів (послуг), що виробляються (надаються) суб'єктами природних монополій;

 

15) погоджує в межах своїх повноважень договір між членами оптового ринку електричної енергії та додатки до нього;

 

16) визначає ступінь кваліфікації споживачів природного газу;

 

17) визначає індивідуальні технологічні нормативи використання питної води для суб'єктів природних монополій, ліцензування діяльності яких здійснюється НКРЕКП;

 

18) розглядає справи про порушення ліцензійних умов, а також справи про адміністративні правопорушення і за результатами розгляду приймає відповідні рішення у межах своєї компетенції;

 

19) передає до відповідних державних органів матеріали про виявлені факти порушення законодавства;

 

20) визначає відповідність ліквідації, реорганізації у формі злиття, приєднання, участі в об'єднаннях, а також придбання або відчуження більш як 25 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів господарської діяльності у сферах електроенергетики, теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення і більш як 10 відсотків часток (акцій, паїв) активів суб'єктів господарської діяльності на ринку природного газу ліцензійним умовам провадження господарської діяльності;

 

21) формує та веде реєстр об'єктів електроенергетики, що використовують альтернативні джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише малих гідроелектростанцій), а також реєстри суб'єктів природних монополій, діяльність яких регулюється НКРЕКП;

 

22) проводить постійний моніторинг та аналіз ситуації на ринках, що перебувають у стані природної монополії, у сферах теплопостачання і централізованого водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів і прогнозування стану розвитку таких ринків;

 

23) забезпечує створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток інфраструктури ринку комунальних послуг;

 

24) сприяє створенню рівних умов для діяльності суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання на суміжних ринках;

 

25) розглядає звернення споживачів та надає роз'яснення з питань застосування нормативно-правових актів НКРЕКП;

 

26) організовує проведення науково-технічних та аналітичних досліджень з питань, що належать до її компетенції;

 

27) інформує громадськість про результати своєї діяльності, провадить у встановленому законодавством порядку видавничу діяльність;

 

28) співпрацює з громадськими організаціями споживачів (об'єднаннями споживачів) у питаннях захисту прав споживачів;

 

29) взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також здійснює співробітництво з відповідними органами іноземних держав і міжнародними організаціями з питань, що належать до її компетенції, та бере участь у підготовці проектів міжнародних договорів України;

 

30) здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо адаптації законодавства України з питань природних монополій та суміжних ринків до законодавства Європейського Союзу;

 

31) виконує відповідно до законодавства функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери її управління;

 

32) здійснює інші повноваження, визначені законами України та покладені на неї Президентом України.

 
   


Як зареєструватися на сайті | Про цей портал | Статистика | Карта сайту | Яндекс.Метрика
© 2020 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг